Welkom op de website van het Vlaams Armoedesteunpunt

Het Vlaams Armoedesteunpunt (VLAS) onderzoekt armoede en sociale uitsluiting in Vlaanderen: o.a. het ontstaan, het voortbestaan en de kenmerken ervan. Het multidimensionele karakter van armoede en sociale uitsluiting zorgt voor een waaier aan onderzoeksthema’s. Het gaat over aantallen, over overlevingsstrategieën, over mechanismen die uitsluiting veroorzaken en over armoedebestrijding en -beleid. Kwalitatief en kwantitatief onderzoek versterken elkaar. Fundamenteel en toegepast onderzoek wisselen af.

Het Vlaams Armoedesteunpunt is een wetenschappelijk consortium van vijf partners.

De verschillende onderzoeksthema’s die in het VLAS aan bod komen, kan u terugvinden op deze website. Ook evenementen en publicaties worden op deze website geplaatst. Om op de hoogte te blijven, kan u zich inschrijven op onze nieuwsbrief.

Het Meerjarenplan en de Beheersovereenkomst kan u hier terugvinden.


Aankondigingen