Welkom op de website van het Vlaams Armoedesteunpunt

Het Vlaams Armoedesteunpunt (VLAS) onderzoekt armoede en sociale uitsluiting in Vlaanderen: o.a. het ontstaan, het voortbestaan en de kenmerken ervan. Het multidimensionele karakter van armoede en sociale uitsluiting zorgt voor een waaier aan onderzoeksthema’s. Het gaat over aantallen, over overlevingsstrategieën, over mechanismen die uitsluiting veroorzaken en over armoedebestrijding en -beleid. Kwalitatief en kwantitatief onderzoek versterken elkaar. Fundamenteel en toegepast onderzoek wisselen af.

Het Vlaams Armoedesteunpunt is een wetenschappelijk consortium van vijf partners.

De verschillende onderzoeksthema’s die in het VLAS aan bod komen, kan u terugvinden op deze website. Ook evenementen en publicaties worden op deze website geplaatst. Om op de hoogte te blijven, kan u zich inschrijven op onze nieuwsbrief.

Het Meerjarenplan en de Beheersovereenkomst kan u hier terugvinden.


Aankondigingen  

 • Op 16 maart organiseerde het VLAS, in samenwerking met vzw De Link, een drukbezocht kennisplatform naar aanleiding van het boek 'Schaarste' van auteurs Eldar Shafir en Sendhil Mullainathan. Klik hier om de presentatie van Shafir te kunnen bekijken en hier voor het verslag.

 • De nieuwste VLAS Studie is gewijd aan: 'Methodologische keuzes bij de ontwikkeling van referentiebudgetten: welke rol voor focusgroepen?'. Kristof Devuyst, dr. Bérénice Storms en Tess Penne bespreken de meerwaarde van het gebruik van focusgroepen en geven enkele concrete richtlijnen.

 • De 17e VLAS Studie is getiteld 'Empowerment-meetinstrumenten - kritische reflectie op basis van theoretische grondslagen'. Hierin werpen Katrien Steenssens en prof. dr. Tine Van Regenmortel een kritische blik op bestaande meetinstrumenten voor empowerment en bekijken mogelijke kwalitatieve standaarden voor de ontwikkeling van nieuwe instrumenten.

 • VLAS Studie 16 is verschenen: 'Paradigmatische verschuivingen en methodologische discussies in (kinder)armoedeonderzoek'. Tineke Schiettecat, dr. Griet Roets en prof. dr. Michel Vandenbroeck trachten hierin de verwevenheid tussen o.a. welzijnsparadigma's, onderzoeksbenaderingen en sociaal werkpraktijken in beeld te brengen om op die manier de positionering van onze eigen (kinder)armoedesituatie te bespreken.

 • Op 4 december 2014 werd het nieuwe Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2014 voorgesteld, op het colloquium: 'Duurzame inspiratie voor armoedebestrijding'. Meer informatie omtrent presentaties, het boek en het persbericht.

 •  In de 15de VLAS Studie ('Sociale investeringen in kinderen en jongeren: voorschoolse educatie en jeugdgarantieplannen ’) bekijken Wouter Schepers en prof. dr. Ides Nicaise twee Europese maatregelen tegen kinderarmoede, namelijk de voorschoolse educatie en de jeugdgarantieplannen.

 •  Op 12 september 2014 organiseerde het VLAS een Kennisplatform over 'Kindbeleid en Armoede' in Antwerpen. Presentaties zijn online beschikbaar, het verslag volgt later. Meer informatie.

 • In de 14de VLAS Studie ('Een tweesporenbeleid inzake kinderarmoede’) bekijken prof. dr. Michel Vandenbroeck en dr. Wim Van Lancker de lessen die kunnen getrokken worden uit het wetenschappelijk onderzoek voor een effectief beleid dat inzet op kinderarmoede. Ook de executive summary is online beschikbaar.

 • In VLAS Studie 13 gaat Em. prof. dr. Jan Vranken dieper in op de 'theoretische raamwerken voor de studie van armoede en hun ontwikkelingen' (VLAS Studie 13). Ook de executive summary is online beschikbaar.

 • De 12de VLAS Studie is een onderzoek naar de ontwikkeling van een meetinstrument dat empowerment meet in een OCMW-context (Jan Depauw en Kristel Driessens): Try out meetschaal psychologisch empowerment. Ook de executive summary is online beschikbaar.

 •